Návod na zaměření a montáž

Návod na zaměření parapetů

Návod na zaměření vnitřních parapetů:

délku parapetu měříme na přední i zadní straně ostění z důvodu, že ostění může být nerovné. Pokud budete parapet osazovat PVC koncovkami je nutné od Vámi naměřeného rozměru odečíst cca 3 – 4 mm na tloušťku stěn koncovek. Šířku parapetu měříme levou i pravou v místě od podparapetní lišty (pokud je jí okno vybaveno) na kraj zdi, opět zde platí, že podezdívka nemusí být po celé délce stejně široká, nebo může být okno také nepřesně instalováno. K větší naměřené šířce podezdívky je nutné připočítat nezbytný přesah – min. 30 – 50 mm u PVC parapetů (nos PVC parapetu je 15 mm) a 40 – 50 mm u DŘEVOTŘÍSKOVÝCH parapetů (nos DRTR parapetu je 30 mm).

zaměření parapetu

Návod na zaměření vnějších parapetů:

délku parapetu změříme s ohledem na dilataci. Měříme přední i zadní stranu z důvodu, že zdivo může být nerovné. Pokud budete parapet osazovat standardními PVC koncovkami je nutné od Vámi naměřeného rozměru odečíst cca 8 – 10 mm (nasazením koncovky „nabyde“ parapet na jedné straně o 4 – 5 mm). Šířku parapetu měříme levou i pravou standardně u PVC oken od drážky v okně kam se parapet upevňuje po kraj zídky. Opět zde platí, že zdivo nemusí být po celé délce přesné a navíc může být okno také nesprávně instalováno. K šířce podkladu parapetu je nutné připočítat nezbytný přesah – min. 30 – 50 mm. V případě osazení parapetu PVC koncovkami doporučujeme min. 30 mm (šíře PVC koncovky z boku je 25 mm), v případě osazení hliníkovými koncovkami min. 35 mm (šíře Al koncovky z boku je 30 mm). Stále ale platí, že výběr přesahu musíme přizpůsobit typovým výrobním šířkám. Správně stanovený přesah zajišťuje odvod vody z parapetu a zabraňuje její stékání po fasádě domu.


Návod na montáž parapetů

Obecné zásady montáže vnitřních parapetů:

Podklad parapetu:

musí být rovný, suchý, zbaven prachu, nečistot a měl by parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu, musíme použít vyrovnávací podložky. Také je nutné vyvážit plochu parapetu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 1 – 3 stupně, aby se nemohla u okna zadržovat voda.

Montáž parapetu:

  • na pevný podklad

na lepení používáme nízkoexpanzní montážní pěnu. Podklad nejprve navlhčíme vodou (rozprašovačem) a naneseme dostatečnou vrstvu montážní pěny. Připravený parapet zasuneme do drážky (min 8 mm) u rámu okna (u plastového okna tvoří drážku na parapet podkladní profil pod oknem) a přitlačíme na podklad. Výška prostoru od drážky na parapet po podkladní beton by neměla být vyšší než 30 mm. Doporučujeme parapet na zkoušku osadit „nasucho“ a ze spodní strany vypodložit dřevěnými, nebo plastovými podložkami a zavážit vodováhou. Poté parapet vyjmeme, podklad zapěníme montážní pěnou, nasadíme parapet a přitlačíme na montážní podložky. Parapet zafixujeme na dobu cca. 30min.

nanášení pěny

vyrovnání parapetu

čas po přilepení

  • na montážní konzolky

používají se hlavně tam, kde jsou hluboké výklenky na radiátory a parapet neleží celou plochou na podkladě, nebo tam, kde je požadavek zvětšit plochu parapetu. Použijeme vhodné konzolky podle předpokládaného zatížení a rozměru parapetu. Na připevněné konzolky přišroubujeme parapet vruty. Při výběru vrutů dáváme pozor především na jejich délku, aby nedošlo k provrtání lícové strany parapetu. Vrut by měl být zašroubován max. 10 mm do desky parapetu.

Dokončení montáže:

nezbývá než parapet po obvodu utěsnit. Na utěsnění spáry mezi oknem a parapetem použijeme doporučený tmel dle možnosti v barvě podkladu. Pomocí montážní pistole vtlačíme hmotu do spáry. Pro vytvoření hladké vodotěsné spáry pak navlhčíme saponátem, použijeme stěrku a spáru vyhladíme. Silikon necháme zaschnout. Na spáru mezi parapetem a zdivem doporučujeme akrylový tmel. Jeho výhodou oproti silikonu je přetíratelnost malířskými barvami.

silikonování, tmelení

Parapety ošetřujeme běžnými prostředky používanými v domácnosti.

Ochrannou fólii odstraníme až po úplném dokončení montáže parapetů.

V žádném případě parapety neošetřujeme abrazivními pastami!

Obecné zásady montáže vnějších parapetů:

Podklad parapetu:

musí být rovný, suchý, zbaven prachu, nečistot a měl by parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu, musíme použít podložky pro jeho vyrovnání (klínky apod.). Také je nutné vyrovnat plochu podkladu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 5 – 7 stupňů, v žádném případě nesmí mít parapet sklon k oknu. V takovém případě by se u okna zadržovala voda.

Montáž parapetu:

na montáž používáme nízkoexpanzní montážní pěnu. Podklad nejprve očistíme a navlhčíme vodou. Poté předem připravený parapet i s nasazenými koncovkami zasuneme do drážky v okenním rámu. Zadní ohyb parapetu doporučujme přikotvit k podparapetní liště pomocí kotvících sad PŠK (límcová podložka, šroub s předvrtem, krytka v daném odstínu). Parapet lehce nadzvedneme směrem nahoru a vzniklou dutinu vyplníme montážní pěnou. Poté parapet přitlačíme na předem vyrovnanou podezdívku nebo podložky, dotáhneme šroubky a s pomocí vodováhy se přesvědčíme, že je parapet správně usazen a nainstalován. Poté parapet zafixujeme na dobu cca. 30min. Ochrannou fólii odstraníme až po úplném dokončení montáže parapetů.

UPOZORNĚNÍ:

Po celou dobu montáže je nezbytné ochránit povrch parapetu i koncovek před znečištěním, protože jakékoliv potřísnění vápnem, fasádní barvou nebo jinými omítkovými materiály může zanechat na parapetu i koncovkách neodstranitelné skvrny.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.